El manteniment de les superfícies estratificades i laminades de les cuines Santos és similar a el de qualsevol altre acabat. Tot i que aquests materials ofereixen gran resistència al desgast, la calor i la humitat, és recomanable evitar l’ús de fregalls i substàncies agressives sobre ells, així com el seu contacte prolongat amb líquids, vapor i calor excessiva.

Per a la seva neteja només es necessita una baieta o drap humitejat amb aigua, o bé amb aigua barrejada amb sabó neutre si la brutícia és persistent. Un cop finalitzat el procés, cal assecar tant la superfície com els cantells amb un drap suau de cotó o una baieta de cel·lulosa.

Les mateixes indicacions generals també s’apliquen als taulells de laminat. En aquest cas s’aconsella no tallar ni picar directament sobre el material, i no disposar recipients calents sobre la seva superfície. A més, és important evitar el contacte directe de l’aigua amb les juntes d’unió entre el taulell i els cantells, assecant com més aviat millor el líquid estancat i les àrees mullades.

PPER A MÉS INFORMACIÓ: Cocinas Santos con acabados estratificados y laminados: variedad y resistencia